Verejné obstarávane

 

  Záznam z prieskum trhu

  24. 04. 2020

pdf

 

 

pdf

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválilo poskytnutie nenavratného finančného prispevku pre spoločnosť BOTH, s.r.o. na realizáciu projektu s názvom “Zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom obstarania inovatívnych výrobných technológií v spoločnosti BOTH, s.r.o.”

  október 2014

 

pdf

  Zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom obstarania inovatívnych výrobných technológií v spoločnosti BOTH, s.r.o.

  január 2014

 

pdf

 

  Informácia podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie
  uchádzačov.

  január 2014   

pdf

  Informácia týkajúca sa splnenia povinností podľa
  § 41 ODS. 1 zákona o verejnom  obstarávaní

  december 2013  

pdf

  Zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom obstarania inovatívnych výrobných technológií v spoločnosti BOTH, s.r.o

   

  november 2013  

pdf

  Informácia týkajúca sa splnenia povinností podľa
  § 41 ODS. 1 zákona o verejnom  obstarávaní

  november 2013  

pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

© 2001 - 2012 BOTH, s.r.o.