Certifikáty


  Skúšanie zvarových spojov vizuálnými metódami VT podľa EN 970
  Testing of welded junctions by visual methods VT EN 970

pdf

  Protokol o schválení postupu zvárania (WPQR) osvedčením o skúške
  Welding procedure qualification record (WPQR) by a test certificate

pdf
pdf

pdf

pdf


  Certifikát zváracej skúšky
  Schweißer-Prüfbescheinigung - Welding approval test Certificate


pdf 

© 2001 - 2012 BOTH, s.r.o.